top of page

Biologická léčba

Biologická léčba Lupénky - PSORIÁZYCo je to psoriáza?:

Psoriáza (lupénka) – jedná se o chronické (dlouhotrvající, vleklé) zánětlivé onemocnění kůže. Ženy a muži bývají často postiženy stejně. Onemocnění se často objeví již v dětském věku, ale u dětí pod 10 let se vyskytuje velmi výjimečně. První příznaky lupénky se objevují mezi 15 – 25. rokem jako zarudlá, šupinovitá nebo puchýřovitá ložiska na kůži postižená zánětem.


Mezi rizikové faktory patří:

  • dědičnost – až u 60% pacientů

  • virové nebo bakteriální onemocnění

  • stres

  • hormonální změny

Existuje mnoho typů lupénky – nemoc se vyskytuje na různých místech na těle, má různý průběh (akutní, chronický) a různé projevy (rýhy, začervenání, šupinovitá kůže, puchýřky aj.).

Podle místa rozlišujeme tyto formy lupénky:

a) lokalizované postižení jednotlivých částí těla (nejčastěji lokty, kolena, předloktí, nehty, vlasová část hlavy)

b) generalizovaná forma (postižení celého těla)


Příčiny lupénky:

Lupénka je považována za autoimunitní onemocnění. Podle lékařů tkví příčina v imunitním systému. V mikroskopickém obrazu jsou vidět zánětlivé známky kůže (přítomnost zánětlivých buněk – hlavně T-lymfocytů). Tyto T-lymfocyty produkují zánětlivé látky, které způsobují samotný zánět kůže. Mezi tyto látky patří – Interferony, TNF-alfa (tumor nekrotizující faktor alfa), IL-2 (interleukin2) aj. Tyto zánětlivé látky hrají klíčovou roli v nadměrném tvoření povrchové kožní vrstvy (hyperproliferace epidermis), která je projevem lupenky.

Léčba lupénky:

a) u mírných forem se snažíme lupénku léčit lokálně – povrchovou terapii: (aplikují se přímo na kůži) analoga vitamín D, dehtové preparáty, kortikosteroidy, UVB záření (fototerapie).

b) u těžších forem nastupuje léčba systémová – methotrexát, cyclosporin


Nejnovější možností je biologická léčba. Výhodou biologické léčby je její cílený účinek zaměřený na daný receptor (bílkovinu). Tímto mechanismem účinku zajišťuje biologická léčba menší výskyt nežádoucích účinků a větší účinnost oproti běžné léčbě.


Biologická léčba nabízená pacientům na klinice CCR Pardubice je léčba monoklonální protilátkou, která se váže na receptor pro výše uvedený TNF-alfa a tím zabrání vzniku zánětu v povrchové vrstvě kůže a zánětlivá ložiska lupénky se vyhojí.

(fotografie pacienta s generalizovanou psoriázou - dvě fotky jsou před biologickou léčbou a další dvě po 5 měsících léčby.)

Podmínky léčby


> Léčba je určena pro pacienty s alespoň 15% pokryté kůže onemocněním


> Léčba není vhodná pro pacienty, kteří se aktuálně léčí pomocí methotrexátu


 

Váš formulář se odešle do klinického centra biologické léčby Brno


Nezobrazuje se vám celý formulář? 

Nezobrazuje se vám celý formulář?

Comments


Co je biologická léčba 
Specialisté & biologická léčba
Biologická léčba v mediích
bottom of page