top of page

Biologická léčba - kardiovaskulární diagnózy

Přehled kardiovaskulárních diagnóz a onemocnění s možností biologické léčby

Kardiovaskulární diagnózy

>>  Infarkt myokardu

>>  ICHDK - Ischemická choroba dol. končetin

>>  Provedení stentu nebo bay passu

>>  Vysoký cholesterol

      (aktivní léčba u specialisty)

>>  Vysoký krevní tlak - arteriální hypertenze

      (aktivní léčba u specialisty)

>>  Diabetes mellitus II. typu 

Mám zájem o biologickou léčbu 

Vyberte vaši kardiovaskulární diagnózu

Děkujeme za vyplnění formuláře. Vyčkejte na kontakt specialisty z našeho klinického centra.

bottom of page