top of page

Klinické studie biologické léčby

KLINICKÉ STUDIE

Klinické studie jsou vědecký výzkum, který zkoumá účinky léčiv, léčebných postupů nebo zdravotních intervencí na lidské subjekty. Tyto studie jsou nezbytné pro vývoj nových léčiv, prokázání účinnosti a bezpečnosti léčiv a terapeutických postupů, a také pro pochopení mechanismů onemocnění.

BIOLOGICKÁ LÉČBA

Biologická léčba je specifický typ léčby, který využívá biologicky produkovatelné látky, jako jsou proteiny, pro léčbu nemocí. Tyto látky jsou často získávány z lidských, zvířecích nebo mikrobiálních zdrojů a mohou zahrnovat růstové faktory, enzymy, protilátky nebo rekombinantní proteiny.

 

Aktuální biologická léčba

bottom of page