top of page

Biologická léčba

Biologická léčba Atopický ekzém


Atopický ekzém je svědivé, chronické, recidivující, zánětlivé kožní onemocnění na atopickém podkladě. Patří do skupiny geneticky podmíněných (dědičných) atopických onemocnění, společně s alergickým astmatem, sennou rýmou, alergickou rinokonjuktivitidou, celiakií. Vrozená predispozice (dědičnost ekzému) je důvodem, proč nelze toto onemocnění odstranit ani změnit léčbou. Snažíme se kontrolovat projevy a udržovat je v klidové fázi bez aktivních zánětlivých ložisek.


Atopický ekzém způsobuje porušená kožní bariéra a regulace imunitních mechanismů v kůži, následkem čehož vzniká zánětlivá reakce. Směrem ven uniká voda - dehydratace kůže, suchost, směrem dovnitř pronikají alergeny z okolí - výsledkem je zánětlivé ložisko.


Spouštěči zánětlivého procesu při atopické dermatitidě jsou alergeny - látky z vnějšího nebo z vnitřního prostředí, které u zdravého člověka nezpůsobují žádné potíže, ale u atopika mohou vyvolat nepřiměřenou alergickou reakci – zánět


Lepší pochopení imunitních procesů a zánětlivé odpovědi u atopického ekzému vedlo k zahájení řady klinických studií léčby tohoto onemocnění pomocí nových monoklonálních protilátek.


Do těchto studií jsou zařazováni pacienti se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidou s postižením více než 10 % kožního povrchu, u kterých selhala lokální i systémová léčba, nebo tuto léčbu nesnášeli. Standardní léčba: Cílem léčby je omezit výskyt onemocnění, předcházet dalším vzplanutím a zlepšit tak kvalitu života nemocného pacienta. Podstatou léčby je obnovení kožní bariéry pomocí emoliencií a hydratací pokožky.


Důležitým faktorem je úprava životosprávy (dále vhodné oblečení, protialergení prací prášky a vhodné kosmetické přípravky),omezený styk s domácími zvířaty.


Léčba mírných forem (suchá kůže, občasné svědění či zarudnutí): emoliencia a slabě účinné lokální kortikosteroidy.

Léčba středně závažných forem (suchá kůže, zarudnutí, časté svědění, občasné exkoriace): emoliencia, středně potentní lokální kortikosteroidy a lokální inhibitory kalcineurinu.

Léčba těžkých forem (rozsáhlé oblasti suché kůže, neustále svědění a zarudnutí, někdy exkoriace, mokvání, popraskání pokožky a změny pigmentace): emoliencia, silně účinné lokální kortikosteroidy, lokální inhibitory kalcineurinu, vlhké obklady, fototerapie, popř. systémová léčba.


Do klinické studie biologické léčby Atopického ekzému přijímáme pacienty:

  • ve věku 18 - 65 let

  • atopický ekzém mají na min. 10% těla (1 dlaň = 1%)

V rámci roční léčby dostává pacient lék 1x týdně při pravidelné kontrole na klinice CCR Brno.

 

Formulář se odešle do klinického centra v Brně


Nezobrazuje se vám dobře formulář? 

Nezobrazuje se vám dobře formulář?コメント


Co je biologická léčba 
Specialisté & biologická léčba
Biologická léčba v mediích
bottom of page