top of page

Biologická léčba

Léčba Postherpetické neuralgie

Pásový opar je akutní virové onemocnění, vyvolané virem, který má totožného složení DNK, jako virus planých neštovic. Ten může i po prodělané nemoci v těle zůstat a v pozdějším období života, i po několika desetiletích se začít znovu množit. Důvodem reaktivace tohoto viru bývá zpravidla silnější oslabení imunity (transplantací orgánu, chemoterapií nebo u infekce HIV/AIDS. Šířením přes senzorické nervy se tak dostane až na povrch kůže. Tak vzniká pásový opar, jehož charakteristickým příznakem je pásovitý nebo pruhovitý výsev ložisek na jedné straně trupu, obličeje nebo paže. Pás lézí odpovídá oblasti kůže (dermatomu) inervované postiženým nervem.

Cílem léčby pásového oparu je snížit intenzitu a trvání akutní bolesti, což má význam pro prevenci vzniku postherpetické neuralgie (PHN). Přes veškeré úsilí a využití komplexního přístupu k léčbě akutní infekce dochází u 6–10 % postižených ke vzniku Postherpetické neuralgie (výjimečně již po několika týdnech od onemocnění Pásovým oparem.

Postherpetická neuralgie je bolestí neuropatickou, která je jednou z nejvíce obtěžujících. Bohužel se jedná i o bolest špatně léčitelnou. Důležitá je pro léčbu včasná diagnóza tohoto onemocnění. Při zahájení léčby do jednoho roku se bolest zmírní až o 50 %, ve druhém roce jen o 10–20 %.


Do klinické studie mohou být zařazeni pacienti, kteří trpí bolestí po léčbě pásového oparu 3 měsíce a déle. Cílem léčby je snížení bolesti o 50% a více do 6ti týdnů.

 

Comments


Co je biologická léčba 
Specialisté & biologická léčba
Biologická léčba v mediích
bottom of page