top of page

Biologická léčba

Biologická léčba Osteoporózy u postmenopauzálních ženOsteoporóza je choroba, která způsobuje řídnutí kostní tkáně, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů. Na obrázku jsou vidět vytvářející se póry v kostech. Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšením pohyblivosti nebo i tělesné výšky.

Příčinou osteoporózy mohou být:

  • dlouhodobé užívání kortikoidů

  • podvýživa

  • nedostatek pohybu

  • vyšší věk, nad 60 let

  • menopauza


Osteoporóza je příčinou většiny zlomenin. Osteoporotické zlomeniny, zejména zlomeniny obratlových těl a proximálního konce stehenní kosti, vedou k invaliditě, závislosti postižených osob na pomoci druhých a k předčasnému úmrtí. Onemocnění lze předcházet a léčit je ještě před vznikem zlomenin. Cílem primární prevence osteoporózy je zajištění podmínek pro dosažení maxima kostní hmoty během dětství a dospívání a omezení rizikových faktorů a klinických stavů, které vedou k úbytku kostní hmoty a zvyšují riziko zlomenin v dospělosti.

 

Zlomeniny proximálního femuru patří v ortopedii a traumatologii k nejčastějším diagnózám. Setkáváme se s nimi prakticky denně. Podle odhadů utrpí v Českém republice tuto zlomeninu až 15 tisíc lidí ročně, a to především ženy v 7.– 8. deceniu, zlomenina vždy znamená velkou zátěž pro pacienta, přináší s sebou riziko mnoha komplikací. Jejich důsledkem je vysoká mortalita srovnatelná například s mortalitou cévních mozkových příhod. Do jednoho roku po zlomenině umírá každý pátý pacient. Zlomeniny proximálního femuru jsou tedy problémem nejen medicínským, ale i sociálním a ekonomickým.

 

Osteoporotické zlomeniny dramaticky zhoršují kvalitu života a zvyšují morbiditu i mortalitu po zlomeninách obratlů a proximálního konce stehenní kosti. Osteoporóza probíhá dlouhou dobu nepoznaně, proto je nutné včas rozpoznat rizikové faktory a zahájit preventivní opatření.

 

Nejpočetnější skupinu pacientů se zlomeninou proximálního femuru tvoří ženy kolem 80 let. K úrazu dochází při běžném pádu doma nebo venku, tedy minimálním násilím. Pravděpodobnost prodělat nejméně jeden pád za rok má ve věku 60–65 let 20 % žen, ale ve věku 80–84 let už každá třetí žena a každý třetí muž. U žen v postmenopauzálním věku je riziko zlomenin v podstatně vyšší, tvoří až 80 % poraněných.

 

U žen se zrychleným úbytkem kostní hmoty v prvních 5 − 10 letech po menopauze je hormonální léčba nebo léčba selektivními modulátory estrogenových receptorů velmi účinnou a bezpečnou možností prevence úbytku kostní hmoty a zlomenin (při respektování nežádoucích účinků a kontraindikací léčby).


U postmenopauzálních žen Biologický lék Prolia významně snižuje riziko zlomenin obratlů, nevertebrálních zlomenin a zlomenin celkového proximálního femuru. Působí na osteoblasty (buňky, které se podílí na novotvorbě kostní hmoty – trabekulární kosti)Comments


Co je biologická léčba 
Specialisté & biologická léčba
Biologická léčba v mediích
bottom of page