top of page

Biologická léčba

Léčba cholesterolu u DIABETIKŮ


Diabetes mellitus II. typu se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi. Přestože se někdy označuje jako „cukrovka vznikající v dospělosti“, čím dál častěji se objevuje u dětí a mladistvých. Vyskytuje se mnohem častěji než diabetes mellitus I. zypu (cukrovka I.typu), má zcela jinou příčinu, ale komplikace spojené se zvýšenou hladinou cukru v krvi, jsou oběma onemocněním společné.

Za normálních okolností po požití jídla dojde k tomu, že se v krvi zvýší hladina cukrů (pocházející z přijatého jídla). Na to reaguje orgán slinivka břišní produkcí inzulínu. Inzulín pak následně zajišťuje vychytání glukózy z krve, naváže se na ni a vytvoří se komplex inzulín + glukóza. Tento komplex se poté váže přes inzulinové receptory na buňky, dostává se dovnitř buněk a dodává energii buňkám.

U diabetu II.typu dochází k tomu, že inzulinové receptory na povrchu buněk jsou na komplex inzulín+glukóza rezistentní (což zjednodušeně znamená, že komplex inzulín+ glukóza nemůže být na buňku navázán a tudíž nedojde k dodání energie v podobě glukózy do buněk). To má za následek jednak to, že glukóza zůstane v krvi a způsobí tak její zýšené množství v krvi. Slinivka břišní dále na zvýšenou hladinu cukru v krvi reaguje tím, že nadále produkuje inzulín, kterého je v krvi nadměrné množství a spouští se patologické procesy.

Příčiny diabetu II.typu jsou jednak genetického původu, do značné míry ale je vznik tohoto onemocnění způsoben obezitou, stresem, nedostatkem pohybu a jinými patologickými režimovými návyky.

Cukrovka je spojena s výskytem mnoha nebezpečných komplikací, které mohou být různého stupně závažnosti. Pro úspěšné zvládnutí těchto komplikací je třeba začít jim včas předcházet. Mezi tyto komplikace patří:

Retinopatie – zvýšená hladina cukru v krvi může vést k poškození cév na sítnici oka, což může pak následně způsobit krvácení do sítnice a poškození zraku.

Neuropatie – nejčastěji periferní neuropatie (nejdříve bývá poškození nervů na končetinách), která se projevuje bolestivostí a necitlivostí končetin. Nebezpečnou komplikací bývají problémy s chodidly – díky necitlivosti končetin v rámci periferní neuropatie dochází k tomu, že pacient necítí jakékoliv podráždění, a tak dojde snadno k poranění, vzniku infekce a díky špatné cirkulaci krve u diabetiků, ke špatnému hojení.

Nefropatie – poškození ledvin u lidí trpící cukrovkou, které může vést až k selhání ledvin

Retinopatie, neuropatie a nefropatie jsou častěji komplikacemi u diabetu mellitu I.typu. U diabetu mellitu II.typu jsou častější komplikace kardiovaskulární – způsobené aterosklerózou.

Ateroskleróza – díky ní je u pacientů s cukrovkou až 4x častější výskyt kardiovaskulárních chorob, a to jak ischemických srdečních příhod, cévních mozkových příhod, tak i ischemické choroby dolních končetin. Těmto komplikacím u diabetu se snažíme předcházet preventivními opatřeními – režimovými i léčebnými. Cílem je ovlivnit hlavní rizikové faktory - hypertenzi, obezitu, inzulinovou rezistenci, dyslipidémii.

Diabetici jsou nejrizikovější skupinou pacientů v souvislosti se vznikem kardiovaskulární příhody (jako je srdeční infarkt nebo mrtvice-cevní mozková příhoda). Zvýšená hladina cholesterolu, zejména LDL-C, vede u pacientů společně s diabetem II. typu k zúženích cév.


Biologická léčba ovlivňující PCSK-9 Vám pomůže předejít infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě - a to proto, že zabrání zvýšené hladině cholesterolu v krvi a tím pádem nedojde k ucpávání cév v celém organismu. Mechanismus účinku: zjednodušeným způsobem PCSK9 je enzym (protein) – který ovlivňuje vychytávání LDL-C (cholesterolu) z krevního řečiště do buňky. PCSK9 se naváže na LDL-receptor a zabraňuje tomu, aby se LDL-cholesterol dostal z krevního řečistě do buňky a byl zde degradován. LDL-cholesterol díky tomu zůstává nadále v krvi a způsobuje tak jeho zvýšenou koncetraci v ní. Biologická léčba, která hladinu LDL-cholesterolu v krvi snižuje, je plně lidská protilátka, která blokuje tento protein PCSK9. Tato protilátka se naváže na PCSK-9, blokuje tak jeho funkci a díky tomu se LDL-cholesterol může navázat na svůj receptor a dostává se do buňky. LDL-cholesterol tak nezůstává v krevním řečišti, a proto není jeho hladina v krvi zvýšená. Chraňte svoje cévy nejmodernější a účinnou léčbou na světe.


 

Comments


Co je biologická léčba 
Specialisté & biologická léčba
Biologická léčba v mediích
bottom of page